Jogi nyilatkozat

A történet beküldője (továbbiakban Beküldő) min­den­ne­mű felelőssége teljes tudatában kijelenti és garantálja, hogy az általa beküldött tartalomhoz kötődő jogok birtokában van. Beküldő továbbá korlátlan időtartamra felruházza az oldal üzemeltetőit a tartalom és a benne foglalt információk korlátlan felhasználására.

Beküldő mentesíti ezen oldal tulajdonosait, ü­ze­mel­te­tő­it, alkalmazottjait, partnereit, ügyfeleit min­den felelősség, károkozás, fizetési kötelezettség alól (ide értve ügyvédi és perköltséget is) harmadik fél által benyújtott igény vagy követelés esetén, amennyiben az a követelés közvetlen vagy köz­ve­tett módon a beküldött tartalom következménye.